Near by Places
 • 200 mts from Perambur Railway Station
 • Hotel Saravana Bhavan
 • Moolakadai - 1.5 Kms
 • Kolathur - 2.5 Kms
 • Periyar Nagar - 3 Kms
 • Tiru Vi Ka Nagar - 1.5 Kms
 • Jawahar Nagar - 3 Kms
 • St. Mary's Matriculation Girl's Higher Secondary School - 1.5 Kms
 • Kaligi Ranganathan Montford Matriculation Higher Secondary School 500 Mts
 • SKNS PMC Vivekananda Vidyalaya Junior College 650 Mts
 • St. Mary's Matriculation Higher Secondary School - 750 Mts
 • Hotel Saravana Bhavan
 • Hyderabad Mughal Biryani
 • Hotel Surya